Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

milango
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viagabrynia gabrynia
milango
Wszystko, co muszę zrobić, to po prostu zacząć.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagabrynia gabrynia
milango
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
milango
Reposted frommayamar mayamar viagabrynia gabrynia
milango
- Więc jaka jesteś? Wskazałam na huśtawkę. - Jestem jak to coś. Na górze przez jedną minutę, w następnej na dole. Nieustannie próbując odnaleźć równowagę.
— Lisa Schroeder - Falling For You
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viagabrynia gabrynia
milango
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted frompasazerka pasazerka viagabrynia gabrynia
milango
Jeszcze będzie przepięknie
Jeszcze będzie normalnie
— Tilt "Jeszcze będzie przepięknie"
Reposted fromxalchemic xalchemic viagabrynia gabrynia
milango
3043 f922
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
milango
milango
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viagabrynia gabrynia
milango
4963 198e
Reposted fromundertow undertow viagabrynia gabrynia
milango

odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— pisanie się, bartłomiej jobczyk
Reposted fromchmurnosc chmurnosc viaxxxy xxxy
milango
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaxxxy xxxy
milango
[...] stałem, sam nie wiedząc, czy na coś czekam, czy wszystko już mi obojętne.
— Wiesław Myśliwski, „Nagi sad”
Reposted fromlifeless lifeless viaxxxy xxxy
4831 6f0e 500
Reposted fromtwice twice viaxxxy xxxy
milango
8582 6019
Reposted fromosaki osaki viaxxxy xxxy
milango
3904 9dcf
Reposted frommoai moai viaxxxy xxxy
milango
...Człowiek wszystko przetrwa,  nigdy nie zapomni, zawsze pozostanie ból ukryty na dnie serca, ale człowiek przetrwa wszystko...
— Guillaume Musso – Ponieważ Cię kocham
Reposted fromnyaako nyaako
milango
Czekała mnie walka. Starcie z tym, co leżało uśpione w mojej duszy.
— Remigiusz Mróz – Czarna Madonna
Reposted fromnyaako nyaako
milango
6672 2b13 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapaulinac26 paulinac26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl