Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

milango
Każda kobieta lubi jak facet o nią walczy.
— Prawo Agaty
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapaulinac26 paulinac26
milango
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
Reposted fromnoirchocotte noirchocotte viapaulinac26 paulinac26
milango
1125 847b
Reposted frompaulinac26 paulinac26
4333 9c54 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaschulz23 schulz23
milango
Człowiek bardzo potrzebuje kogoś, kto go bardzo potrzebuje.
— T. Trzyzna 'Pana Nikt'
Reposted fromte-quiero te-quiero viaschulz23 schulz23
milango
5252 d257 500
Reposted fromikari ikari viagabrynia gabrynia
milango
3589 8f1b
Reposted fromkatanka katanka viagabrynia gabrynia

June 26 2015

milango
Żaden kosmetyk nie jest w stanie sprawić, aby kobieta poczuła się tak piękna, jak czuje się, gdy jest kochana.
milango
9034 f4b1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaisilra isilra
milango
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viaisilra isilra
milango
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaisilra isilra
milango
3299 4cc9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagabrynia gabrynia
milango
Reposted fromlululemony lululemony viapaulinac26 paulinac26
milango
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viapaulinac26 paulinac26
milango
1443 1b7b
Reposted fromNanutka Nanutka viapaulinac26 paulinac26
milango
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viapaulinac26 paulinac26
milango
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viapaulinac26 paulinac26
milango
9775 ba58
Reposted byjemrobaki jemrobaki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl